Виховна робота

Основні напрямки виховної роботи

Олешківського професійного ліцею

на 2017-2018 навчальний рік

 Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021року, необхідно забезпечити системне підвищення якості освіти, шляхом перебудови навчально-виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей, на основі впровадження педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій. Індивідуальний підхід допоможе залучити до роботи кожного учня. В цьому навчальному році в ліцеї навчається 5 учнів-інвалідів, які мають різні види захворювань: важка форма цукрового діабету, ДЦП, вади зору, слуху, мовлення. Це все учні з особливими освітніми потребами, 36 учнів з діагнозом легка розумрва відсталість, які теж потребують особливих умов навчання та виховання. До кожного з них потрібно застосовувати індивідуальний підхід, розробити індивідуальні завдання. В цьому полягає застосування елементів інклюзивної освіти.

 Відповідно до Методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017-2018н.р.:

 1. Ключовими нормативними документами у сфері освітньої політики щодо виховання є «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Метою Орієнтирів виховання є створення цілісної моделі виховання на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.

 2. Особливої уваги потребують питання превентивного виховання. Плануючи роботи із означеного напрямку необхідно взяти до уваги, що у продовж минулого року неповнолітніми скоєно 14 238 злочинів. Особливістю криміногенної ситуації в підлітковому середовищі є зміна її структури в бік зростання корисливих злочинів (майнових).

 В минулому навчальному році нашими учнями скоєно 3 злочини. (Одного засуджено до позбавлення волі, по іншим триває слідство). Семеро учнів ліцею мають   судимість (з них 5 скоїли злочин до вступу) Притягнуто до адміністративної відповідальності у минулому році 5 учнів (Радіца, Ткаченко, Лазоряк, Вівчаровський, Железняк, Москвітіна, Пригода). Два учня стоїть на обліку у нарколога (Брюховецький, Бешенцев) Основними причинами вчинення протиправних дій є недостатній життєвий досвід, схильність до наслідування дорослих, не завжди позитивний вплив на дітей оточуючого середовища, віра в безкарність, вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин, безконтрольність з боку вихователів та недостатній рівень профілактичної роботи. Беручи до уваги зазначене та наказ Міністерства №888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», пріоритетними в роботі навчальних закладів залишаються:

 - упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних дій;

 - використання інтерактивних педагогічних технологій на уроках та позаурочній діяльності;

 - впровадження самоврядування в навчально-виховний процес;

 - ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності, утвердження здорового способу життя;

 - запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;

 - створення позитивного мікроклімату.

 Аналіз контингенту показав, що в ліцеї навчаються діти з кризових сімей, педагогічно занедбані діти. З метою підтримки таких учнів педагогічному колективу необхідно здійснювати:

 - внутрішній облік учнів, які потребують посиленої уваги.

 - інформування ССД, ОСССДМ про випадки порушення прав неповнолітніх;

 - розробити плани психолого-педагогічного супроводу таких дітей;

 - керівникам груп контролювати відвідування такими учнями занять та якість навчання;

 - активно залучати учнів до громадської та гурткової роботи.

 Практика показує, що якщо заняття гуртків організовані цікаво, якщо керівник знайшов спільну мову з вихованцями, діти із задоволенням відвідують такі гуртки і результативність такої роботи висока. Про це свідчать призові місця та отримані дипломи в обласних конкурсах «Місто майстрів», «Надія-Молодість-Майбутнє». За підсумками обласних змагань з 9 видів спорту, наш ліцей зайняв 2 місце, набравши 53 бали проти 55 – у переможця. Разом з цим було вказано, що лише у одному виді спорту виступила команда дівчат. Потрібно врахувати ці недоліки і в новому навчальному році активно залучати дівчат до спортивно-масової роботи.

 3. Особливої уваги набуває питання патріотичного виховання підростаючого покоління. У зв’язку з цим заплановано заходи до відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, виводу військ з Афганістану, передбачено проведення заходів з патріотичного виховання, акцій «Ветеран», «Турбота».

 4. Важливим завданням є підготовка підростаючої молоді до дорослого життя. Практичним психологом розроблено цикл занять, які проводяться з випускниками і направлені на соціалізацію учнів, пристосування їх до нових умов життя, прищеплення сімейних цінностей.

 

Важливо ознайомитись!

 

- Методичний посібник "Нотатки класного керівника ПТНЗ"

- Семінар-практикум "Конфліктні ситуації «Вчитель -учень» і шляхи їх вирішення"