Виховна робота

Основні напрямки виховної роботи
Олешківського професійного ліцею
на 2021-2022 навчальний рік

Майбутнє України – за поколінням, що сьогодні в навчальних закладах опановує життя, якість якого залежить від рівня розвитку життєвої компетентності.
Виховна система - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. Під час навчання відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.
Пріоритетним у виховній роботі ліцею є:
- реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
- створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок залучення молоді до національної та світової культури;
- збереження морального та фізичного здоров'я підростаючого покоління;
- виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
- забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.
Метою виховної роботи є створення організаційно-функціональної структури процесу виховання для розвитку життєвої компетентності особистості через формування ключових компетентностей різних сфер життєдіяльності особистості (виховання гуманної, порядної, всебічно розвиненої особистості, формування чіткої громадської позиції; розуміння своєї ролі в суспільстві; формування морально-етичної, художньо-естетичної, правової та екологічної культури; формування фізичної досконалості, зміцнення здоров'я), формування в учнів системи наукових знань про природу, людину, суспільство, почуття національної самосвідомості готовності до професійного самовизначення.
Сучасні учні вимагають сучасних підходів до організації виховної роботи. Тому такими популярними стали тренінги, дебати та інші інтерактивні форми роботи.
Загальні виховні завдання:
- формування національної свідомості;
- формування високої духовності особистості;
- утвердження на національному ґрунті принципів загальнолюдської моралі;
- виховання основ естетичної культури і розвиток художніх здібностей;
- виховання трудової активності;
- забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей та молоді;
- формування правової культури;
- виховання екологічної культури.
Найважливішим принципом навчання є принцип гуманізму, відповідно до якого людині як вищій цінності суспільства надаються сприятливі умови для всебічного розвитку особистості.
Школа сприяє досягненню гармонії в поєднані інтересів особи, суспільства і держави.
Зміст, організація, форми і методи виховної роботи в ліцеї підпорядковуються реальному визнанню особистості учня як головної мети на формування у школярів громадянської, зрілості – системи дійового ставлення особистості до Батьківщини, суспільства, держави, природи, колективу до праці, до самого себе.
Ідеалом виховання є гармонійно розвинена свідома людина, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.
Система виховних завдань, через які конкретизується мета національного виховання:
1) забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, інтересів;
2) формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;
3) виховання правової культури: поваги до Конституції, державної символіки,знання та дотримання законів;
4) забезпечення духовної єдності поколінь ,виховні поваги до батьків, старших, історії рідного народу;
5) виховання духовної культури;
6) утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших;
7) забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорона і зміцнення їх фізичного, психічного та духовного розвитку.
Реалізація основних завдань і принципів виховання в нашому ліцеї здійснюється, як і у всій національній системі освіти, у таких пріоритетних напрямках:
1. Екологічне виховання
2. Військово-патріотичне виховання
3. Художньо-естетичне виховання
4. Формування здорового способу життя
5. Моральне виховання
6. Превентивне виховання
7. Громадянське виховання
8. Правове виховання
Останнім часом велику увагу в світі і в нашій країні приділяють організації діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей
Конвенція ООН про права дитини вказує на те, що кожна дитина в усьому світі має право жити, рости і бути захищеною від усіх форм насилля.
Насильство над дітьми - це глобальне проблема, яке стала очевидною лише протягом останніх двадцяти років. Насильство над дітьми ставить під загрозу глобальний розвиток людства. Коли діти стають свідками або жертвами емоційного, сексуального чи фізичного насилля, це завдає шкоди їх здоров'ю, добробуту та майбутньому. Проблема насильства стосується не лише для окремих дітей або сімей, а є загрозою сталому розвитку суспільства в цілому.
Принцип запобігання та реагування на насилля, жорстоке поводження та експлуатацію дітей має бути ключовим у організації освітнього процесу закладів освіти.
Дані по Україні свідчать, що проблема насилля над дітьми лишається значною мірою недооціненою в країні. Деякі форми домашнього насильства приймаються як соціальна норма. Згідно зі звітом ЮНІСЕФ 2018 року, 42% батьків вважають, що емоційне насилля є допустимим задля навчання. Частка тих, хто допускає застосування фізичної сили до дитини у якості дисциплінарної міри, становить 14%. ЮНІСЕФ захищає права та інтереси дітей в 190 країнах світу, щоб перевести ці зобов'язання у практичні дії, прикладаючи особливі зусилля для досягнення найбільш вразливих дітей у всьому світі.
Завдання освітян робити все, аби сучасні діти могли навчатися без страху і насилля, отримувати ціннісні життєві навички, які відповідають світу що змінюється.

Важливо ознайомитись!

 - Методичний посібник "Нотатки класного керівника ПТНЗ"

- Семінар-практикум "Конфліктні ситуації «Вчитель -учень» і шляхи їх вирішення"

ПОСТАНОВА КМУ N 903 від 10 листопада 1995 р. "Про Правила поведінки громадян на залізничному транспорті"