Професії

Враховуючи нові соціально-економічні зміни, які відбулися в країні, у зв'язку з ринковою економікою та здійснюваними реформами адміністрація ліцею та педагогічний колектив вносять корективи відносно переліку професій та якості підготовки кваліфікованих робітників. Заклад здійснює підготовку пов'язану з наданням первинної професійної підготовки та професійно-технічного навчання (ліцензія № АЕ 458877 від 11.07.2014 року), із наданням повної загальної середньої освіти. Як результат якісної профорієнтаційної роботи протягом багатьох років ліцеєм на 100 % виконується план державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників з наступних професій:

- Слюсар-ремонтник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЇ У ДЕРЖАВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Сьогодні Україна — могутня автомобільна країна з багатомільйонним парком різноманітних типів вантажних, легкових автомобілів та автобусів. Для того, щоб величезний парк автомобілів був справний та ефективно працював, потрібні працівники, котрі слідкують за станом автомобілів, усувають неполадки. Цим займаються автослюсарі, і потреба в них постійно збільшується. Тому імовірність працевлаштування після навчання висока.Avtoslusar 2

Набуті професійні знання автослюсар може реалізувати в інших професіях. Ризик втрати роботи майже нульовий. Виробничо-економічні показники діяльності сучасного підприємства значною мірою залежать від технологічного і загальнозаводського обладнання, від його надійності і довговічності. Простої обладнання через несправність і позаплановий ремонт порушують виробничий процес, різко погіршують економічні показники підприємства, знижують точність в роботі окремих об'єктів обладнання, що негативно позначається на якості продукції, яка виробляється. Задача забезпечення належного технічного стану обладнання за мінімальних втрат виробництва вирішується шляхом проведення якісного монтажу обладнання і раціональної організації його технічного обслуговування і ремонту. В процесі експлуатації через природне спрацювання окремих деталей знижується працездатність обладнання. Відновлення його експлуатаційних показників здійснюється шляхом ретельного догляду, систематичного огляду, проведення поточного, середнього і капітального ремонту з заміною зношених деталей з відповідною наладкою обладнання. Слюсар-ремонтник відновлює первісний технічний стан промислового обладнання, забезпечує його безперебійну роботу, здійснює повсякденний технічний нагляд, а в необхідних випадках проводить поточний та капітальний ремонти.

Avtoslusar 1

Завдяки впровадженню передових технологій і організаційних заходів ремонту робота слюсаря-ремонтника поступово стає більш уніфікованою. Наприклад, при поточно-вузловому методі ремонт зводиться до заміни зношених та зламаних деталей і вузлів новими, завчасно відремонтованими в спеціалізованих цехах.- Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "А1", "В1"), Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія "С").

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЇ У ДЕРЖАВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІІ РОЗВИТКУ

Ця професія дуже важлива. Робота тракториста полегшує важку фізичну працю, сприяє підвищенню продуктивності різних сфер виробничої діяльності. Трактор працює там, де потрібні великі затрати фізичних сил і вимагається виконання великого обсягу робіт. Traktorist 1

Застосування тракторів у різних сферах виробництва полегшує, прискорює і підвищує якість праці робітників. Тому їх використання дає значний економічний ефект. Зараз в Україні набувають поширення процеси приватизації. Виникають господарства з різними формами власності, зростає кількість власників земельних паїв. Таким чином, механізація сільськогосподарських робіт стає необхідною ланкою, без якої діяльність таких господарств може стати нерентабельною, через що приватні особи та держава, яка захищає їх інтереси, зацікавлені в тому, щоб професія тракториста розвивалася, створювалася досконаліша техніка, яка була б якомога універсальною. Traktorist 2

Суспільно-економічне значення професії тракториста буде і надалі зростати. Звичайно, і потреба в трактористах на ринку праці буде збільшуватись, що сприятиме створенню нових робочих місць, професійному навчанню та перенавчанню молоді, незайнятого населення.

 

- Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Електрозварник ручного зварювання.

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЇ У ДЕРЖАВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Svarshiki 1Зварювання металів знайшло поширення завдяки технічним та економічним перевагам у порівнянні з іншими способами з'єднання деталей, конструкцій та споруд. В машинобудуванні, наприклад, зварюють пластикові труби і лінолеум, у легкій промисловості - елементи одягу і взуття. У важкому машинобудуванні застосовують зварювання з великими потужностями джерел нагрівання (дугові механізовані, електрошлакові, електроннопроменеві та інші), в сільському господарстві - ручне дугове І газове зварювання. В електронній промисловості, де зварні з'єднання виконуються під мікроскопом, навпаки, застосовують малі потужності і досягають великої точності (імпульсне лазерне, електронно-променеве, ультразвукове, контактно-конденсаторне та інші види зварювання).

Значного поширення набули наплавлення, паяння, контактне зварювання і різання. Сучасне зварювальне обладнання значною мірою забезпечується програмним керуванням і обчислювальними машинами. Перспективним є зварювання з використанням променевої і плазмової енергій. Svarshiki 2

Електронно-променеве зварювання і різання різних матеріалів широко використовуються в космосі. Сфера використання зварювання з кожним роком розширюється, зростають також вимоги до якості зварювальних робіт.


- Швачка. Кравець.

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЇ У ДЕРЖАВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Перспективи розвитку швейної промисловості визначаються створенням нових модних високоякісних виробів масового попиту з використанням натуральної та хімічної сировини, розробкою високопродуктивних процесів виробництва, які запроваджують новітні досягнення фізики, математики, хімії та електроніки. Shvei 1

У галузі розвитку техніки для швейної промисловості головним напрямком є створення комплексно-механізованих потокових ліній, обладнаних напівавтоматами, комплектами спеціальних машин та засобами малої механізації. Розробка спеціальних робочих місць та обладнання ними комплексно-механізованих ліній - один з головних напрямків розвитку промисловості, який дозволяє скоротити частку ручної праці на 15-20%. Shvei 2

Таке скорочення можливе завдяки обладнанню робочих місць засобами автоматизації допоміжних прийомів (зупинка голки у заданому положенні, автоматична обрізка ниток, підйом та опускання прижимної лапки швейної машинки, закріплення початку та кінця строчки тощо). Цей новий напрямок у роботі промисловості забезпечує не тільки зростання продуктивності праці, але й поліпшення якості виробів.

 

- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЇ У ДЕРЖАВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Elektriki 3

Електрика є єдиним видом енергії для електрифікації та електромеханізації. За її допомогою здійснюється водопостачання, прибирання, створення мікроклімату у приміщеннях. Інтенсивно використовується електроенергія в електротепловому устаткуванні: засобах для обігріву підлог приміщень, водонагрівачах, калориферах і кондиціонерах, холодильниках, компресорах, системах вентиляції.

Прогресивні види технології також використовують електроенергію, де з її допомогою працюють електрофільтри, в електричних полях фарбуються різні вироби.

Electriki 2

Сушіння, нагрівання, дезінфекція, металізація виробів розпиленням, що здійснюються за допомогою струму високої частоти та ультразвуку неможливі без електроенергії, як і неможлива без неї робота ремонтних та переробних підприємств, на яких встановлена велика кількість технологічних ліній і машин.

 

 

 


 

- Професія “Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Електрозварник ручного зварювання”

- Професія “Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”

- Професія “Швачка. Кравець”

- Професія “Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування”