Професії


- Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "А1", "В1"), Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія "С").

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЇ У ДЕРЖАВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІІ РОЗВИТКУ

Ця професія дуже важлива. Робота тракториста полегшує важку фізичну працю, сприяє підвищенню продуктивності різних сфер виробничої діяльності. Трактор працює там, де потрібні великі затрати фізичних сил і вимагається виконання великого обсягу робіт. Traktorist 1

Застосування тракторів у різних сферах виробництва полегшує, прискорює і підвищує якість праці робітників. Тому їх використання дає значний економічний ефект. Зараз в Україні набувають поширення процеси приватизації. Виникають господарства з різними формами власності, зростає кількість власників земельних паїв. Таким чином, механізація сільськогосподарських робіт стає необхідною ланкою, без якої діяльність таких господарств може стати нерентабельною, через що приватні особи та держава, яка захищає їх інтереси, зацікавлені в тому, щоб професія тракториста розвивалася, створювалася досконаліша техніка, яка була б якомога універсальною. Traktorist 2

Суспільно-економічне значення професії тракториста буде і надалі зростати. Звичайно, і потреба в трактористах на ринку праці буде збільшуватись, що сприятиме створенню нових робочих місць, професійному навчанню та перенавчанню молоді, незайнятого населення.

 

- Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Електрозварник ручного зварювання.

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЇ У ДЕРЖАВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Svarshiki 1Зварювання металів знайшло поширення завдяки технічним та економічним перевагам у порівнянні з іншими способами з'єднання деталей, конструкцій та споруд. В машинобудуванні, наприклад, зварюють пластикові труби і лінолеум, у легкій промисловості - елементи одягу і взуття. У важкому машинобудуванні застосовують зварювання з великими потужностями джерел нагрівання (дугові механізовані, електрошлакові, електроннопроменеві та інші), в сільському господарстві - ручне дугове І газове зварювання. В електронній промисловості, де зварні з'єднання виконуються під мікроскопом, навпаки, застосовують малі потужності і досягають великої точності (імпульсне лазерне, електронно-променеве, ультразвукове, контактно-конденсаторне та інші види зварювання).

Значного поширення набули наплавлення, паяння, контактне зварювання і різання. Сучасне зварювальне обладнання значною мірою забезпечується програмним керуванням і обчислювальними машинами. Перспективним є зварювання з використанням променевої і плазмової енергій. Svarshiki 2

Електронно-променеве зварювання і різання різних матеріалів широко використовуються в космосі. Сфера використання зварювання з кожним роком розширюється, зростають також вимоги до якості зварювальних робіт.