Професії

Враховуючи нові соціально-економічні зміни, які відбулися в країні, у зв'язку з ринковою економікою та здійснюваними реформами адміністрація ліцею та педагогічний колектив вносять корективи відносно переліку професій та якості підготовки кваліфікованих робітників. Заклад здійснює підготовку пов'язану з наданням первинної професійної підготовки та професійно-технічного навчання (ліцензія № АЕ 458877 від 11.07.2014 року), із наданням повної загальної середньої освіти. Як результат якісної профорієнтаційної роботи протягом багатьох років ліцеєм на 100 % виконується план державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників з наступних професій:

- Слюсар-ремонтник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЇ У ДЕРЖАВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Сьогодні Україна — могутня автомобільна країна з багатомільйонним парком різноманітних типів вантажних, легкових автомобілів та автобусів. Для того, щоб величезний парк автомобілів був справний та ефективно працював, потрібні працівники, котрі слідкують за станом автомобілів, усувають неполадки. Цим займаються автослюсарі, і потреба в них постійно збільшується. Тому імовірність працевлаштування після навчання висока.Avtoslusar 2

Набуті професійні знання автослюсар може реалізувати в інших професіях. Ризик втрати роботи майже нульовий. Виробничо-економічні показники діяльності сучасного підприємства значною мірою залежать від технологічного і загальнозаводського обладнання, від його надійності і довговічності. Простої обладнання через несправність і позаплановий ремонт порушують виробничий процес, різко погіршують економічні показники підприємства, знижують точність в роботі окремих об'єктів обладнання, що негативно позначається на якості продукції, яка виробляється. Задача забезпечення належного технічного стану обладнання за мінімальних втрат виробництва вирішується шляхом проведення якісного монтажу обладнання і раціональної організації його технічного обслуговування і ремонту. В процесі експлуатації через природне спрацювання окремих деталей знижується працездатність обладнання. Відновлення його експлуатаційних показників здійснюється шляхом ретельного догляду, систематичного огляду, проведення поточного, середнього і капітального ремонту з заміною зношених деталей з відповідною наладкою обладнання. Слюсар-ремонтник відновлює первісний технічний стан промислового обладнання, забезпечує його безперебійну роботу, здійснює повсякденний технічний нагляд, а в необхідних випадках проводить поточний та капітальний ремонти.

Avtoslusar 1

Завдяки впровадженню передових технологій і організаційних заходів ремонту робота слюсаря-ремонтника поступово стає більш уніфікованою. Наприклад, при поточно-вузловому методі ремонт зводиться до заміни зношених та зламаних деталей і вузлів новими, завчасно відремонтованими в спеціалізованих цехах.