«Безпечне навчальне середовище»

Ring 4Потреба у безпеці, як відомо, є базовою в ієрархії потреб сфери людини, без часткового задоволення якої неможливо досягнути самореалізації. Тому ефективність роботи навчального закладу потрібно вимірювати не лише якістю освіти, але і безпекою учнів, захищеністю вчителів, турботою про їх здоров'я. Освітнє середовище ліцею повинне бути таким, щоб створити умови для психологічної безпеки суб'єктів педагогічного процесу і, як наслідок, сприяти їх психічному здоров'ю і особистісному зростанню.
З цією метою в ліцеї 5 січня було проведено психолого-педагогічний ринг «Безпечне навчальне середовище».
У ході заходу учасники дійшли висновку, що важливу роль у створенні психологічно безпечного освітнього середовища в ліцеї відіграє адміністрація, психологічна служба закладу, діяльність всього педагогічного колективу і кожного педагога зокрема. У зв'язку з цим стає важливою спеціально організована підготовка педагога, який умітиме змоделювати і спроектувати освітнє середовище, де особистість учня вільно функціонуватиме, де всі учасники начально-виховного процесу відчуватимуть захищеність, емоційний комфорт, задоволеність основних потреб, зберігатимуть і зміцнюватимуть психічне здоров'я.

Ring 1Ring 2Ring 3