Навчально-методична робота

metodist Babenko S I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабенко Світлана Іванівна

методист Олешківського професійного ліцею

Методична діяльність є специфічним різновидом освітньо-управлінської діяльності. Сучасне розуміння сутності професійної діяльності методиста (як взаємодії педагогічної, управлінської та інноваційної складових) у професійно-технічному навчальному закладі виходить далеко за межі суто організаційної методичної роботи і сягає творчого, науково-методичного та дослідницького рівня.

Відомий соціолог В.Т. Солодков писав: «Суспільство в одній особі має справу з унікальним спеціалістом. Він одночасно виступає в декількох ролях: збирає «кванти» інформації, збагачуючи соціальний інститут освіти… Виконує роль ученого систематика-аналітика. Є вчителем учителів».

Однак методист не лише залучає нові знання з метою професійного розвитку педагога, а й проводить дослідження щодо здобуття таких знань з метою піднесення ефективності навчально-виховного процесу в цілому. В останньому випадку методична робота стає науково-методичною.

Метою методичної роботи є науково-методичне забезпечення завдань концепції навчального закладу, що реалізується через постійне удосконалення навчально-виховного процесу, задоволення освітніх потреб викладачів, створення умов щодо їхнього фахового функціонування та особистістної самореалізації, оволодіння ними сучасним змістом і технологіями навчання і виховання, методами наукового аналізу власної педагогічної діяльності, засобами вирішення педагогічних задач, спрямованих на розвиток особистості учня, його соціалізації.

Одним із провідних призначень методичної роботи є підвищення кваліфікації викладачів, тобто створення гнучкої системи динамічного задоволення професійних потреб педагогічних працівників.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИСТА ОЛЕШКІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

(планування, організація, контроль, звітність, впровадження)

Планування:

• перспективного плану методичної роботи в ліцеї;

• щорічного та місячного плану роботи методиста;

• графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

• роботи школи молодого викладача;

• роботи школи педагогічної майстерності;

• роботи школи передового педагогічного досвіду;

• графіку відкритих занять;

• графіку відвідування занять педагогічних працівників.

Участь у плануванні:

• роботи навчального закладу;

• роботи методичних комісій;

• виховної роботи;

• роботи педради.

Організація:

• роботи з підвищення кваліфікації викладачів;

• науково-методичної роботи викладачів;

• узагальнення і популяризації перспективного педагогічного досвіду;

• атестації викладачів;

• участі викладачів в науково-практичних конференціях;

• відкритих занять.

Контроль за:

• виконанням плану-графіка: атестації викладачів, взаємовідвідування навчальних занять викладачами, проведення відкритих занять, стажування та КПК та ін.;

• веденням навчально-методичної документації;

• проведенням консультацій та додаткових занять;

• діяльністю методичних комісії.

Звітність:

• щорічний звіт про методичну роботу.

Впровадження:

• нових педагогічних технологій в навчальний процес.

Створення:

• нової методичної документації;

• зразків нової навчально-методичної документації.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ НА 2019-2020 Н.Р.

У новому навчальному році методичний кабінет продовжує роботу над методичним забезпечення вирішення методичної теми ліцею: “Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках теоретичного навчання шляхом упровадження нових педагогічних технологій”.

З цією метою визначені основні напрямки роботи методичного кабінету:

1. Надання допомоги педагогічним працівникам з підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності.

2. Гармонізація стосунків учасників педагогічного процесу.

3. Координація змісту, форм і методів самоосвіти викладачів та майстрів виробничого навчання та колективної роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з тим, щоб спрямувати їх на вирішення проблем, які стоять перед освітою.

4. Пропаганда досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

5. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету, поповнення його навчально-методичними посібниками, розробками.

6. Поповнення банку інформації щодо нових методик, технологій навчання. 

 


   

http://cpl.16mb.com/clubs/4 - Сторінка методиста Олешківського професійного ліцею
http://cpl.16mb.com/clubs/5 - Сторінка викладача української літератури Рудік Аліни Михайлівни
http://cpl.16mb.com/clubs/2 - Сторінка майстра виробничого навчання Дейнеки Сергія Миколайовича
http://matema.at.ua/ - Сторінка викладача математики Куцеконя Василя Павловича
http://cpl.16mb.com/clubs/6 - Сторінка викладача охорони праці Гроховецької Віри Іванівни
http://cpl.16mb.com/clubs/7 - Сторінка викладача агротехнологій Гордєєва Вячеслава Вікторовича
http://cpl.16mb.com/clubs/8 - Сторінка викладача фізики та астрономії Торгунової Зінаїди Миколаївни
http://cpl.16mb.com/clubs/9 - Сторінка викладача англійської мови Грибкової Ірини Іллівни
http://cpl.16mb.com/clubs/10 - Сторінка майстра в.н. Рудіка Валерія Павловича
http://wgk.jimdo.com/ - Сторінка викладача хімії та біології Лукашової Вікторії Валентинівни

 

 


Лекція. Херсонщина в роки Другої світової війни. Викладач Макоїд Ю.В.

Відеоурок виробничого навчання "Пускорегулювальна апаратура". Майстер в/н Рудік В.П.

Інтернет-ресурси для дистанційної роботи з групою

Організація дистанційної роботи під час карантину

6 мобільних додатків, які змінять формат вашого уроку

Заповнення класних журналів. Рекомендації МОН

Дистанційне та змішане навчання

https://www.youtube.com/watch?v=gTrcoSILpAI&feature=youtu.be&ab_channel=MARAFONOSNOVA – огляд платформ для дистанційного навчання 

Огляд можливостей ресурсу Google Classroom

Сервіси для дистанційного навчання

Онлайн-урок з предмета “Технічне креслення” (Куцеконь В.П.) 

Онлайн-урок хімії “Роль хімії у розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної та екологічної проблем” (Петухова О.Ю.)

Онлайн-урок географії “Канада.  Місце країни у світі та регіоні” (Кобзар В.В.)