Навчально-методична робота

metodist Babenko S I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабенко Світлана Іванівна

методист Олешківського професійного ліцею

 

 Методична діяльність є специфічним різновидом освітньо-управлінської діяльності. Сучасне розуміння сутності професійної діяльності методиста (як взаємодії педагогічної, управлінської та інноваційної складових) у професійно-технічному навчальному  закладі виходить далеко за межі суто організаційної методичної роботи і сягає творчого, науково-методичного та дослідницького рівня.

Відомий соціолог В.Т. Солодков писав: «Суспільство в одній особі має справу з унікальним спеціалістом. Він одночасно виступає в декількох ролях: збирає «кванти» інформації, збагачуючи соціальний інститут освіти… Виконує роль ученого систематика-аналітика. Є вчителем учителів».

Однак методист не лише залучає нові знання з метою професійного розвитку педагога, а й проводить дослідження щодо здобуття таких знань з метою піднесення ефективності навчально-виховного процесу в цілому. В останньому випадку методична робота стає науково-методичною.

Метою методичної роботи є науково-методичне забезпечення завдань концепції навчального закладу, що реалізується через постійне удосконалення навчально-виховного процесу, задоволення освітніх потреб викладачів, створення умов щодо їхнього фахового функціонування та особистістної самореалізації, оволодіння ними сучасним змістом і технологіями навчання і виховання, методами наукового аналізу власної педагогічної діяльності, засобами вирішення педагогічних задач, спрямованих на розвиток особистості учня, його соціалізації.

Одним із провідних призначень методичної роботи є підвищення кваліфікації викладачів, тобто створення гнучкої системи динамічного задоволення професійних потреб педагогічних працівників.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИСТА ОЛЕШКІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ
(планування, організація, контроль, звітність, впровадження)

 

 Планування:

 • перспективного плану методичної роботи в ліцеї;
 • щорічного та місячного плану роботи методиста;
 • графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • роботи школи молодого викладача;
 • роботи школи педагогічної майстерності;
 • роботи школи передового педагогічного досвіду;
 • графіку відкритих занять;
 • графіку відвідування занять педагогічних працівників.

 Участь у плануванні:

 • роботи навчального закладу;
 • роботи методичних комісій;
 • виховної роботи;
 • роботи педради.

 Організація:

 • роботи з підвищення кваліфікації викладачів;
 • науково-методичної роботи викладачів;
 • узагальнення і популяризації перспективного педагогічного досвіду;
 • атестації викладачів;
 • участі викладачів в науково-практичних конференціях;
 • відкритих занять.

 Контроль за:

 • виконанням плану-графіка: атестації викладачів, взаємовідвідування навчальних занять викладачами, проведення відкритих занять, стажування та КПК та ін.;
 • веденням навчально-методичної документації;
 • проведенням консультацій та додаткових занять;
 • діяльністю методичних комісії.

 Звітність:

 • щорічний звіт про методичну роботу.

 Впровадження:

 • нових педагогічних технологій в навчальний процес.

 Створення:

 • нової методичної документації;
 • зразків нової навчально-методичної документації.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

 МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ НА 2019-2020 Н.Р.

 У новому навчальному році методичний кабінет продовжує роботу над методичним забезпечення вирішення методичної теми ліцею: Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках теоретичного навчання шляхом упровадження нових педагогічних технологій”.

 З цією метою визначені основні напрямки роботи методичного кабінету:

 1. Надання допомоги педагогічним працівникам з підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності.

 2. Гармонізація стосунків учасників педагогічного процесу.

 3. Координація змісту, форм і методів самоосвіти викладачів та майстрів виробничого навчання та колективної роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з тим, щоб спрямувати їх на вирішення проблем, які стоять перед освітою.

 4. Пропаганда досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

 5. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету, поповнення його навчально-методичними посібниками, розробками.

 6. Поповнення банку інформації щодо нових методик, технологій навчання.